ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ημερίδα της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών
 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:      Ιωάννης Καραïτιανός
Αντιπρόεδρος:
Κωνσταντίνος Μαυραντώνης
Γ. Γραμματέας:
Αναστάσιος Γαλήνας
Αναπληρωτής
Γ. Γραμματέας: 
Κωνσταντίνος Στάμου
Ταμίας:  
Παναγιώτης Αθανασίου
 Σύμβουλοι:
Δημήτριος Δημητρουλόπουλος
Αθανάσιος Ζέτος
Χρυσόστομος Καλαντζής

Ιωάννης Καλλιάτσος
 

                               ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΕταιρεία Ιατρικών Σπουδών
Σεβαστουπόλεως 7, Αθήνα
τηλέφωνο: 2106982950