Dell Solutions Tour 2015 (NO)
 

Fokusgrupper

Basert på den interessen og engasjementet rundt fjorårets fokusgrupper er det unaturlig ikke å gjenta suksessen. Årets fokusgrupper tar utgangspunkt i mange ulike tema, går i dybden på disse og vi finner løsninger og nye ideer gjennom konstruktive diskusjoner.

Se agendaen for oversikt over alle foredrag.Plenums- og parallell-sesjoner

Alle foredrag dekker ulike områder innenfor fire hovedemner. Du velger selv hvilke du ønsker å følge, og vi og våre partnere ønsker å gi deg gode råd og inspirasjon rundt hvordan dere kan adressere behov og møte krav. Bli bedre kjent med våre ende-til-ende løsninger og finn ut hvordan vi kan gjøre ditt it-miljø enda mer effektivt.

Mobilitet

Hvordan kan du gi ansatte flere muligheter uten at du selv mister kontrollen?
Skal man hanskes med et stadig økende antall dingser, mange operativsystem og være trygg på at virksomhetens data er trygge, må man ha de seneste sikkerhetsproduktene og -løsningene. Gevinsten er en mobil arbeidsstyrke som er mer produktive og bedre utstyrt til å levere enda større verdi til virksomheten.

Snakk med oss om hvordan du kan integrere og administrere enheter, programvare og ulike tjenester. Vi hjelper deg utvikle og implementere en strategi som gir trygg mobilitet. Man beskytter alle virksomhetens data og enheter på tvers av fysiske-, virtuelle- og nettskybaserte miljø.

Nettskyen

Enkle og pragmatiske råd om nettskyen.
Selv om ingen bestrider at nettskyen kan gi stor verdi for de fleste virksomheter, har mange feilet som følge av mangel på en helhetlig strategi. Den beste måten man kan levere de mest effektive tjenestene er med en agnostisk tilnærming der man fritt kan velge mellom markedets bredeste og beste utvalg av plattformer og tjenestetilbydere. Dermed kan man enklere få de modellene som er best egnet unike behov.

Dell hjelper deg takle kompleksiteten med nettskyen ved at vi moderniserer, konvergerer og samler dine it-ressurser - med kostnadene i sjakk og i samsvar med regler og retningslinjer.

Sikkerhet

Står sikkerheten i veien for innovasjonsevnen?
It-sikkerhet handler primært om mennesker. Dagens løsninger må støtte de ansatte slik at man kan hente gevinster fra nettskyen, BYOD og mobilitet. Ansatte får verktøyene de behøver for å bli mer produktive og effektive.

Dells integrerte løsninger leverer den beste beskyttelsen rundt data, identiteter, nettverk og tjenester. Summen sikrer virksomheten bedre enn noensinne.

Big Data

Få de beste analysene med god tilgang til alle typer data.
Få hjelp av Dell til å hente verdi fra både strukturerte og ustrukturerte data - raskere, enklere og billigere enn med noen andre tilbydere. Våre løsninger kombiner naturlig språkprosessering, maskinlæring og sammenhengsanalyser med enkle søke- og visualiseringsfunksjoner. Våre løsninger for big data gir god innsikt fra innhold, bedre mulighet til å se sammenhenger og enklere realisere gevinstene fra alle virksomhetens data.

La oss hjelpe deg hente inn, håndtere og analysere data på en måte som gir bedre beslutninger.