Thank you for visiting the The Smarties Vietnam 2019 registration website. Online registration is now closed.
 
For attendees who have preregistered, badges will be available at the event site for pick up.
If you have any questions before this time, you may contact mma.vietnam@mmaglobal.com.
 
 
Cảm ơn Anh/Chị đã ghé thăm website đăng ký cho sự kiện The Smarties Vietnam 2019. Hiện nay hệ thống đăng ký trực tuyến của chúng tôi đã ngưng nhận đăng ký.
 
Đối với các Anh/Chị đã đăng ký vui lòng nhận thẻ ra vào tại sự kiện.
Thời gian đăng ký bắt đầu từ lúc 6:30pm - 9:30pm ngày 26/10/018
 
Trước thời gian diễn ra sự kiện, nếu có bất kỳ câu hỏi nào Anh/Chị vui lòng liên hệ qua email mma.vietnam@mmaglobal.com