MMA Digital Forum Hanoi

 
 
Thank you for visiting the MMA Digital Forum 2018. Online registration is now closed but you may register on-site at the registration desk at the Lotte Hotel Hanoi.
 
On-site registration will be open:
19 December, 2018 from 8:00-11:45
 
For attendees who have preregistered, badges will be available at the event site for pick up.
If you have any questions before this time, you may contact mmaforum.vietnam@mmaglobal.com.
 
 
Cảm ơn Anh/Chị đã ghé thăm website đăng ký cho sự kiện MMA Digital Forum 2018. Hiện nay hệ thống đăng ký trực tuyến của chúng tôi đã ngưng nhận đăng ký, Anh/Chị vui lòng đăng ký tại bàn đăng ký ở Khách sạn Lotte Hotel Hanoi.
 
Thời gian đăng ký bắt đầu từ lúc 8:00-11:45 ngày 19/12/2018.
 
Đối với các Anh/Chị đã đăng ký vui lòng nhận thẻ ra vào tại sự kiện.
 
Trước thời gian diễn ra sự kiện, nếu có bất kỳ câu hỏi nào Anh/Chị vui lòng liên hệ qua email mmaforum.vietnam@mmaglobal.com.