The impact of what we tell patients: potentielle nocebo effekter i kommunikationen mellem klinikere og patienter med smerte

Registreringen er lukket for yderligere deltagere.
Event management software by Aventri