Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2017

 
Helaas is het niet langer mogelijk om u te registreren via de online registratiemodule.

Het is echter mogelijk om u on-site te registreren bij de registratiebalie
(betaling is mogelijk per Maestro (pin) of credit card.


Openingstijden Registratiebalie:

Donderdag: 09:00 - 16:30 uur
Vrijdag: 08:30 - 15:30 uur

Congressecretariaat:
Congress Company
info@congresscompany.com
Tel. 073 - 700 35 00