Max Taks Vaatsymposium
 
Beste collega’s,

Het Max Taks vaatsymposium is het oudste multidisciplinaire vaatsymposium voor (para-) medici in Nederland. Thematisch worden vasculaire aandoeningen door ervaren sprekers overzichtelijk belicht.

De achterliggende filosofie van Max Taks, dat meer kennis over de achtergrond en behandeling van vaatziekten bij het héle team dat betrokken is bij de vaatpatiënt zal leiden tot betere zorg, is natuurlijk nog altijd actueel. Daarom trachten we met de wetenschappelijke commissie, in overleg met onze eigen “werkvloer”, telkens onderwerpen te vinden die een brede groep van vaat(para-)
medici interesseert.

Op veler verzoek komen dit jaar vooral shunts en veneuze ziekten aan bod met als overkoepelend thema: Max Taks loopt een blauwtje. Hiermee begeven we ons op het raakvlak met de dermatologie en wondzorg en ook collega’s werkzaam in deze specialismen worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Graag verwelkomen we u op 27 maart as. op het 29e Max Taks vaatsymposium in het Amphion Theater in Doetinchem.

Namens de wetenschappelijke commissie
Susan Lemson (waarnemend voorzitter)