VVS Congres 2017
 

Beste collega,Wij zijn verheugd en ook wel fier u uit te kunnen nodigen op het VVS congres 2017 dat plaats vindt in Gent op zaterdag 22 april 2017.


Dit congres is de vrucht van een werkelijke multidisciplinaire samenwerking met 11 Vlaamse verenigingen die betrokken zijn in de sportwereld. 


Het congres is gegroeid uit de kern die het beleidsplan Gezond Sporten realiseert in opdracht van VVS en in samenwerking met Sport.Vlaanderen. Het is opgevat als een samenkomst van congressen waarbij iedere vereniging of cluster van twee verenigingen parallel een eigen programma brengt met centraal in het programma een plenaire sessie over grensoverschrijdend gedrag in de sport die verzorgd wordt door ICES.  


De bedoeling is uiteraard over het muurtje te kijken om kennis te vergaren en uw netwerk te vergroten. Netwerking zal ook specifiek aandacht krijgen tijdens de pauzes.
Hoogachtend,


Het Organizerend Comité