Aspire SR Launch Belgium
 


MEDICATIE RESISTENTE EPILEPSIE &

ASPIRE SR DE NIEUWE GENERATIE VNS THERAPIE


Nervus vagus stimulatie is een effectieve en velige behandeling voor patiënten met refractaire epilepsie die de levenskwaliteit bevordert.  In de voorbije jaren is er vooruitgang geboekt op vlak van technologische innovatie met als resultaat de ontwikkeling van een "next generation" nervus vagus stimulatie die naast de standaard stimulatie, ook closed-loop stimulatie bij patiënten toelaat.

We wensen u dan ook uit te nodigen op een symposium dat deze innovatieve aspecten, die onderzocht zijn in een Europese klinische studie onder leiding van Prof. Paul Boon, belicht.  De voordelen van de nieuwe behandeling worden geïlustreerd aan de hand van een aantal patiënten die reeds behandeld zijn in het Verenigd Koninkrijk door Dr. Andrew Kelso.  Binnenkort zal deze nieuwe vorm van nervus vagus stimulatie ook in België beschikbaar zijn.  De implicatie van toenemend gebruik van medical devices in de neurologie op maatschappelijk financieel vlak wordt toegelicht door dr. Mark Lamotte.

Het Symposium

16 april in Het Pand, Gent

Ondersteund door epilepsie experts.

Doelstellingen

Het doel van deze meeting is het uitwisselen van ervaringen en elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkeingen op het gebied van VNS en de behandeling van patiënten met medicatie-resistente epilepsie. 

De belangrijke elementen van de agenda zijn:

  • Refractaire epilepsie en behandelingsdoelen
  • Interactieve case studies en discussies
  • Sessie Health Economics


Accreditatie ethiek / economics in aanvraag